สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐ กรมสลากฯ มีหน้าที่หลักในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล พลัส เช่นเดียวกับปฏิบัติการแท่นพิมพ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อประโยชน์ของสำนักงานคุ้มค่ากว่า กว่า 15,311.87 ล้านบาท (ปี 2557)

กองสลากมั่นใจได้

กองสลากกินแบ่งประวัติศาสตร์ หลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 รัฐบาลมีนโยบายลดโรงกษาปณ์ “สลากกินแบ่งรัฐบาลสยาม” ออก 1 ล้านเล่ม เล่มละ 1 บาท 4 งวด ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 หวยพลัส ios คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย “สลากกินแบ่งเทศบาล” แอพสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุว่า ถ้าเดือนใดเป็นเดือนสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกินแบ่งเทศบาลจะไม่ขายในเดือนที่มีการออกสลากของทางราชการและเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

ซื้อสลากออนไลน์

 • ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • กดปุ่มสแกน QR Code เลือกเมนู บริการ แล้วไปที่ปุ่ม “สลากกินแบ่งรัฐบาล”
 • กดเข้าไปเลือกที่ “ซื้อสลาก 80 บาท”
 • เมื่อเลือกสลากที่ต้องการแล้ว ให้สแกน QR Code เพื่อชำระเงิน และกดยืนยันการชำระเงินด้วยรหัส 6 หลัก (ต้องชำระเงินค่าสลากตามระยะเวลาที่กำหนด)
 • สลากที่ซื้อไว้จะขึ้นแสดงผลในระบบ
 • ระบบจะบันทึกสลิปหลักฐานการชำระเงินเก็บไว้ให้ในเครื่องโทรศัพท์

จองสลากกินแบ่งรัฐบาล ง่ายๆ

 บริษัทมหาชน กองสลาก มีบทบาทในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จองสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถเร่งการลงทุนตามกลยุทธ์และการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อขยายงานและเพิ่มประสิทธิภาพ 

   จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และมีจริยธรรม และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คุณสามารถเล่นพื้นที่ จองสลากกินแบ่งรัฐบาล กรุงไทย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการรวมนโยบายของบริษัทมหาชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พ.ศ. 2482 กองสลาก เป็นช่วงที่สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มทำงานอย่างจริงจัง ครม.มีมติให้จัดกิจกรรมสลากกินแบ่งรัฐและท้องถิ่น วิธีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง อยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ 

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน ได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” โดยมีพระยาพรหมทัศน์ ศรีปิลาต (ชลามมิตรทรานนท์) เป็นประธานคนแรก วิธีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนั้นวันที่นี้จึงถือเป็น “วันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล”

อัตราการจ่ายเงินรางวัลของการซื้อหวยรัฐบาลไทยบนเว็บไซต์

ในแง่ของการจ่ายเงินกองสลากจากการซื้อลอตเตอรีออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา กองสลากจะมีอัตราการจ่ายที่สูงกว่าการซื้อผ่านแอพลอตเตอรีออนไลน์อย่างเป๋าตังค์ ยังจ่ายรางวัลที่สูงกว่าการซื้อสลากลอตเตอรีใต้ดินผ่านตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งทั่วไป อัตราการจ่ายรวมของเว็บไซต์ เราคือ ล่างสุด = บาทละ 4.2 วิ่งบนบาทละ 3.2 บาท ตัวล่าง 2 ตัวบน 2 ตัวบน บาทละ 90 บาท 3 ตัวใหญ่ บาทละ 150 บาท และ 3 ตัวบน ตัวละ 900 บาท บาท. บนเว็บไซต์หวยออนไลน์ของเรา ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าในการทำกำไรของทุกคนอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

1. ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
3. กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนิน กิจการของสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดการโรงพิมพ์ อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักการพิมพ์)ตั้งอยู่ที่ ซอยแยกเอกมัย ถ.สุขุมวิท 63

เงื่อนไขสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • การจ่ายเงินรางวัลนั้น เงินรางวัลจะจ่ายให้สำหรับผู้ที่ถือสลากกินแบ่งฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
 • กรณีถ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
 • หากท่านใดที่ถูกรางวัลสามารถนำไปขึ้นเงินรางวัลภายในเวลา 2 ปี โดยเริ่มนับจากวันออกสลากกินแบ่งงวดนั้นๆ
 • หากถูกรางวัล สลากฉบับที่ถูกนั้นควรรักษาสลากให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 • ผู้ที่ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
 • การติดต่อขอรับเงินรางวัลให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาติดต่อเพื่อขอรับเงินรางวัล